Free counter and web stats

maanantaina, tammikuuta 09, 2012

Elinan vaaliohjelma

Vaalit lähestyvät hurjaa kyytiä. En tarkoita kuitenkaan presidentinvaaleja, vaan vaaleja, joissa valitaan uudet edustajat kirkolliskokoukseen. Blogini lukijoista nämä vaalit koskevat varmasti vain murto-osaa. Vaaleissa on nimittäin äänioikeus vain kaikilla papeilla sekä osalla seurakuntien luottamushenkilöistä. Minua pyydettiin mukaan ehdokkaaksi Helsingin hiippakunnan pappisedustajien vaaliin. Lupauduin heti mukaan, koska pidän uusista haasteista.

Olen vaaleissa mukana listalla, jonka nimi on "Vehreämpi kirkko". Ryhmämme perusajatuksena on taistella palvelevan kansankirkon puolesta. Haluamme kehittää kirkkoa niin, että kaikki kirkon jäsenet voisivat todella tuntea kuuluvansa kirkkoon. Tahdomme edistää kirkossa palvelevaa henkeä, jossa Jeesuksen esimerkin mukaisesti oikeasti välitetään lähimmäisistä. "Vehreämpi kirkko" on tiivistänyt perusajatuksensa viiteen sanapariin, joista kerron omat ajatukseni.

VEHREÄMPI KIRKKO ON

* Ekologisesti vastuullinen
Olen kasvanut perheessä, jossa partio on ollut kaikkien harrastus. Partiossa olen oppinut kunnioittamaan luontoa ja elämään niin, etten tieten tahtoen ole tuhoamassa luomakuntaa, jonka olemme saaneet Jumalalta lahjaksi. Mieheltäni olen oppinut paljon ekologisesti elämisestä. Olemme pyrkineet etsimään kotielämässämme ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä. Syömme paljon oman puutarhan ruokaa, kompostoimme ympäri talven, käytämme pääasiassa kestovaippoja, vältämme turhaa kulutusta ja kierrätämme mahdollisuuksien mukaan tavaroita.

Kirkon on otettava vakavasti ekologinen vastullisuus. Jo luomiskertomuksen tehtävä "viljellä ja varjella" edellyttää tätä. Ekologinen näkökulma tulee ottaa huomioon seurakuntien toiminnassa ja koko kirkon toiminnassa. Lisäksi kirkon jäseniä tulee rohkaista elämään ekologisesti ja kohtuullisesti sekä pitämään huolta luomakunnasta.

* Hengellisesti elävä

Yksi lempikirjailijoistani, John Ortberg, on sanonnut, ettei Jumala ole kiinnostunut hengellisestä elämästämme, vaan koko elämästämme. Haluan olla pappina ja kirkolliskokousehdokkaana luomassa elävää hengellisyyttä, jossa hengellisyys on luonteva osa elämää. Unelmieni kirkossa kaikki työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoistyöntekijät ja rivijäsenet elävät lähellä Jumalaa sekä kirkon toiminnassa että oman arkensa keskellä.

Seurakuntien toiminnan tulisi olla hengellisesti rakentavaa ja hyvin monipuolista, jotta erilaiset ihmiset voisivat löytää oman paikkansa seurakunnan toiminnassa ja oppisivat tuntemaan paremmin Jumalaa. Kirkon jäseniä, erityisesti luottamushenkilöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä, tulisi rohkaista ja kannustaa elämään rohkeasti kristittyinä arjessa.

* Yhteyteensä kutsuva

Kirkon on oltava yhteisö, joka kutsuu Jeesuksen esikuvan mukaisesti kaikkia yhteyteensä. Kansankirkon seinien sisällä tulee olla tilaa monenlaisille luterilaisen uskon tulkinnoille ja erilaisille näkemyksille. Vastakkainasettelujen ja erimielisyyden korostamisen sijaan kirkossa tulisi pyrkiä keskinäiseen kunnioittamiseen ja rakkaudellisen ilmapiirin luomiseen.

Kirkon toiminnan tulisi olla yhteisöllistä. 2010-luvulla ei voida enää ajatella, että yhteisöllisyys tarkoittaisi aina samalla alueella asuvien jäsenten yhteyttä. Suuremmissa kaupungeissa
tulisi löytää joustavia tapoja luoda erilaisia yhteisöjä. Yhteisöllisyyden luomisessa olisi tärkeää seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö sekä rohkeus etsiä uusia malleja ja toimintatapoja. Sosiaalinen media on tärkeässä roolissa yhteisöllisyyden kehittämisessä.

* Ihmisestä huolehtiva

Lähimmäisenrakkaus on kirkon brändi, jonka tulisi näkyä kaikessa toiminnassa. Jokainen ihminen on kristillisen ihmiskuvan mukaan arvokas Jumalan luomana. Sen vuoksi kirkon tulee huolehtia erityisesti niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat apua. Diakoniaan, lähetystyöhön ja kehitysyhteistyöhön panostaminen on tärkeää.

Ihminen ei saa ikinä hukkua byrokratian alle, vaan kirkossa ihmisen tulee olla tärkein. Ihmisten aito kohtaaminen ja heidän tukemisensa erilaisissa elämäntilanteissa on seurakunnan työntekijöiden ydintyötä.

* Nöyrästi palveleva

Kirkossa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tehtävänä ei ole ajaa omia etujaan, vaan palvella nöyrästi seurakuntalaisia. Tänä aikana kirkon työntekijöillä ei ole enää varaa kohdata ihmisiä ylhäältäpäin, vaan samalta tasolta palvelevalla mielellä.